ภาพกิจกรรม
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนขัติยะวงษา นำโดยท่านผู้อำนวยการสันติรัฐ ไชยโย และคณะครูบุคลากรโรงเรียน ขัติยะวงษา เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2563,20:43   อ่าน 49 ครั้ง