ภาพกิจกรรม
วันที่ 22 สิงหาคม 2563 โรงเรียนขัติยะวงษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดคุ้มวนาราม
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2563,17:10   อ่าน 29 ครั้ง