ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อดังกล่าโรงเรียนขัติยะวงษา จึงประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่แนบมาด้วยนี้
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2563,05:47   อ่าน 57 ครั้ง