ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 กันยายน 2563 โรงเรียนขัติยะวงษา นำโดยนายสันติรัฐ ไชยโย ผู้อำนวยการโรงเรียนขัติยะวงษารับกา (อ่าน 5) 27 ก.ย. 63
โรงเรียนขัติยะวงษา ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทอง ประเภทสถานศึกษามัธยม ขนาดกลาง (อ่าน 22) 23 ก.ย. 63
ผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2563 (อ่าน 37) 08 ก.ย. 63
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 113) 26 ก.ค. 63
โรงเรียนขัติยะวงษา ปลอดภัย ห่างไกล Covid-19 (อ่าน 128) 29 มิ.ย. 63